Tập tin gốc của người dùng là “echo $path” và đường xuất tập tin là .:/bin:/usr/bin:sbin:/usr/X11R6/bin:/usr/src .Con đường nào sau đây được xem là một nguy cơ bảo mật ?

Tập tin gốc của người dùng là “echo $path” và đường xuất tập tin là .:/bin:/usr/bin:sbin:/usr/X11R6/bin:/usr/src .Con đường nào sau đây được xem là một nguy cơ bảo mật ?

A. /usr/src

B. /usr/X11R6/bin

C. /sbin

D. .

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site