Tế bào diệt tự nhiên liên quan:

Tế bào diệt tự nhiên liên quan:

A. Lympho bào hạt lớn 

B. Tính gây độc tế bào gắn tế bào không đặc hiệu

C. Interferon 

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 6:19 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tế bào diệt tự nhiên liên quan:

Bạn đang xem: Tế bào diệt tự nhiên liên quan: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site