Thách thức lớn nhất đặt ra cho các nước tư bản Tây Âu hiện nay là gì?

Thách thức lớn nhất đặt ra cho các nước tư bản Tây Âu hiện nay là gì?

A. Cuộc khủng hoảng chính trị, nội bộ giữa các nước Tây Âu.

B. Khả năng cạnh tranh của Tây Âu suy giảm do sự lớn mạnh của Mĩ và Trung Quốc.

C. Tình trạng đói nghèo, nạn thất nghiệp tăng cao.

D. Phong trào khủng bố, li khai.

Hướng dẫn

Trong năm 2018, tại các nước Tây Âu đã diễn ra những biến động lớn về chính trị. Đặc biệt là cuộc khủng hoảng chính trị trong nội bộ các nước. Vào cuối tháng 3-2019, Anh chính thức rời khỏi EU. Đây là một trong những biểu hiện của sự mâu thuẫn nội bộ, tạo ra những thách thức vô cùng lớn giữa các nước về vấn đề hòa hợp, ổn định, hợp tác lâu dài.
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site