Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thuộc về:

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thuộc về:

A. Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ

B. Quốc hội

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này