Thăm trực tràng có thể phát hiện các thương tổn ở: 

Thăm trực tràng có thể phát hiện các thương tổn ở: 

A. Hậu môn và vùng quanh hậu môn, trực tràng 

B. Trực tràng và đại tràng xích ma

C. Tiền liệt tuyến ở nam và thành sau âm đạo ở nữ

D. A và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này