Thăm trực tràng hay thăm âm đạo trong khám bụng ngoại khoa nhằm mục đích:

Thăm trực tràng hay thăm âm đạo trong khám bụng ngoại khoa nhằm mục đích:

A. Tìm dấu hiệu “sóng vỗ”

B. Tìm dấu hiệu “co cứngthành bụng “ và “phản ứng thành bụng” 

C. Tìm dấu hiệu “túi cùng Douglas căng và đau” 

D. A và C đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này