Thàmh viên gia đình bao gồm:

Thàmh viên gia đình bao gồm:

A. Các chủ thể có quan hệ hôn nhân

B. Các chủ thể có quan hệ huyết thống

C. Các chủ thể có quan hệ nuôi dưỡng

D. Các chủ thể có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng và những quan hệ do quan hệ hôn nhân nuôi dưỡng mang lại

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thàmh viên gia đình bao gồm:

Bạn đang xem: Thàmh viên gia đình bao gồm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP