Thận điều hoà thăng bằng acid base:

Thận điều hoà thăng bằng acid base:

A. Bài tiết Na+ và giữ lại H+

B. Bài tiết Na+ và bài tiết H+

C. Giữ lại Na+ và bài tiết H+

D. Giữ lại Na+ và giữ lại H+

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thận điều hoà thăng bằng acid base:

Bạn đang xem: Thận điều hoà thăng bằng acid base: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP