Thận điều hoà thăng bằng  nước, điện giải, huyết áp nhờ vào:

Thận điều hoà thăng bằng  nước, điện giải, huyết áp nhờ vào:

A. Yếu tố tạo hồng cầu của thận

B. Erythropoietin

C. Hệ thống Renin – Angiotensin – Aldosteron

D. Prostaglandin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này