Thần kinh chi phối cảm giác da các ngón tay phía gan tay là:

Thần kinh chi phối cảm giác da các ngón tay phía gan tay là:

A. Thần kinh giữa

B. Thần kinh quay

C. Thần kinh bì ngoài

D. Thần kinh cơ bì

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này