Thần kinh thị giác liên quan đến:

Thần kinh thị giác liên quan đến:

A. Đoan não

B. Gian não

C. Não trước

D. Trung não

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thần kinh thị giác liên quan đến:

Bạn đang xem: Thần kinh thị giác liên quan đến: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP