Thân nhiệt ngoại vi:

Thân nhiệt ngoại vi:

A. Là thân nhiệt chung cho toàn cơ thể

B. Thường được đo ở 3 nơi: Nách, miệng, trực tràng

C. Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường 

D. Được xem là mục đích điều nhiệt của cơ thể

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thân nhiệt ngoại vi:

Bạn đang xem: Thân nhiệt ngoại vi: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP