Thận tham gia chuyển hoá chất:

Thận tham gia chuyển hoá chất:

A. Chuyển hoá Glucid, Lipid, Acid nucleic

B. Chuyển hoá Glucid, Protid, Hemoglobin

C. Chuyển hoá Glucid, Lipid, Protid

D. Chuyển hoá Lipid, Protid, Hemoglobin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thận tham gia chuyển hoá chất:

Bạn đang xem: Thận tham gia chuyển hoá chất: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP