Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?

Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?

A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.

B. Quân Minh tràn vào xâm lược

C. Nhà Hồ sụp đổ hoàn toàn.

D. Cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Hồ bùng nổ.

Hướng dẫn

Tháng 11-1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã huy động một lực lượng lớn gồm 20 vạn quân cùng với hàng chục vạn dân phu, do tướng Trương Phụ cầm đầu, chia làm hai cánh tràn vào xâm lược nước ta.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site