Thành phần cấu tạo của một lipid có thể chỉ gồm có:

Thành phần cấu tạo của một lipid có thể chỉ gồm có:

A. 1 acid béo và 1 alcol có trọng lượng phân tử cao 

B. 1 acid phosphoric và 1 alcol 

C. 1 acid acetic và 1 alcol 

D. Glycerol và cholamin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này