Thành phần lipid nào sau đây có nhiều trong LDL:

Thành phần lipid nào sau đây có nhiều trong LDL:

A. Triglycerid 

B. Cholesterol 

C. Phospholipid 

D. Acid béo tự do

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!