Thành phần nào sau đây KHÔNG thuộc mép dính gian bán cầu

Thành phần nào sau đây KHÔNG thuộc mép dính gian bán cầu

A. thể tùng

B. thể chai

C. thể chai

D. mép trước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site