Thao tác chọn Edit -> Delete Slide là để

Thao tác chọn Edit -> Delete Slide là để

A. Xóa tập tin có nội dung là bài trình diễn hiện hành 

B. Xóa slide hiện hành

C. Xóa tất cả các slide trong bài trình diễn đang thiết kế

D. Xóa tất cả các đối tượng trong slide hiện hành

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thao tác chọn Edit -> Delete Slide là để

Bạn đang xem: Thao tác chọn Edit -> Delete Slide là để trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP