Thao tác chọn File -> Open là để:

Thao tác chọn File -> Open là để:

A. Mở một presentation đã có trên đĩa

B. Tạo mới một presentation để thiết kế bài trình diễn

C. Lưu lại presentation đang thiết kế

D. Lưu lại presentation đang thiết kế với một tên khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thao tác chọn File -> Open là để:

Bạn đang xem: Thao tác chọn File -> Open là để: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP