Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh là:

Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh là:

A. Giao dịch kinh tế

B. Giao dịch dân sự

C. Giao dịch kinh tế hoặc dân sự có bảo đảm

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh là:

Bạn đang xem: Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP