Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có bao nhiêu biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng:

Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có bao nhiêu biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng:

A. 6

B. 7

C. 8

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này