Theo Bộ luật Dân sự 2015, Giao dịch dân sự được hiểu như thế nào?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, Giao dịch dân sự được hiểu như thế nào?

A. Giao dịch dân sự là sự thỏa thuận giữa 2 bên.

B. Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

C. Giao dịch dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ dân sự.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Quy định tại  Điều 116, Bộ luật Dân sự 2015.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site