Theo bộ luật dân sự năm 1995 thì tài sản dùng để thế chấp trong việc bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định là:

Theo bộ luật dân sự năm 1995 thì tài sản dùng để thế chấp trong việc bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định là:

A. Bất động sản

B. Máy móc, thiết bị

C. Hàng hoá

D. Cả a,b,c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này