Theo điểm mới của điều 78 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Cơ sở GD được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý GD là:

Theo điểm mới của điều 78 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Cơ sở GD được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý GD là:

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Nhà nước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site