Theo điểm mới của điều 78 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Cơ sở GD thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý GD bao gồm:

Theo điểm mới của điều 78 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Cơ sở GD thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý GD bao gồm:

A. Cơ sở GD đại học có khoa quản lý GD

B. Cơ sở GD được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý GD

C. Trường sư phạm

D. Cơ sở GD đại học có khoa quản lý GD, Cơ sở GD được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý GD

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:19 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site