Theo điểm mới trong khoản 1 điều 74 Luật GD 2009 là người được cơ sở GD mời giảng dạy được gọi là?

Theo điểm mới trong khoản 1 điều 74 Luật GD 2009 là người được cơ sở GD mời giảng dạy được gọi là?

A. Giáo viên thỉnh giảng

B. Giảng viên thỉnh giảng

C. Giảng viên

D. Giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viển thỉnh giảng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site