Theo điều 101 Luật GD. Học phí, lệ phí tuyển sinh là:

Theo điều 101 Luật GD. Học phí, lệ phí tuyển sinh là:

A. Các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở GD

B. Các khoản tài trợ khác của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của PL

C. Đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để phát triển GD

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này