Theo điều 103 Luật GD thì cơ quan có trách nhiệm đưa việc xây dựng trường học, các công trình thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật phục vụ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của ngành và địa phương; ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai cho việc xây dựng trường học và ktx cho học sinh, sinh viên trong kế hoạch phát triển kt- xh là:

Theo điều 103 Luật GD thì cơ quan có trách nhiệm đưa việc xây dựng trường học, các công trình thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật phục vụ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của ngành và địa phương; ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai cho việc xây dựng trường học và ktx cho học sinh, sinh viên trong kế hoạch phát triển kt- xh là:

A. Bộ, cơ quan ngang bộ

B. Hội đồng nhân dân

C. Uỷ ban nhân dân các cấp

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site