Theo điều 110 Luật GD cơ quan kí hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng với cac nước, các tổ chức quốc tế là?

Theo điều 110 Luật GD cơ quan kí hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng với cac nước, các tổ chức quốc tế là?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. Chính phủ

C. Pháp luật Việt Nam.

D. Thủ tướng Chính phủ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này