Theo điều 110 Luật GD việc công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp được thực hiện theo quy định của:

Theo điều 110 Luật GD việc công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp được thực hiện theo quy định của:

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Chính phủ

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

D. Pháp luật Việt Nam

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này