Theo điều 110a Luật GD 2009 thì nội dung quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng GD gồm:

Theo điều 110a Luật GD 2009 thì nội dung quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng GD gồm:

A. Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD.

B. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở GD thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng GD.

C. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng GD.

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site