Theo điều 110b Luật GD 2009 thì Nguyên tắc kiểm định chất lượng GD là:

Theo điều 110b Luật GD 2009 thì Nguyên tắc kiểm định chất lượng GD là:

A. Trung thực, công khai, minh bạch

B. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật

C. Cả 2 đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này