Theo điều 2 của pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế thì hợp đồng nào sau đây được coi là Hợp Đồng Kinh Tế.

Theo điều 2 của pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế thì hợp đồng nào sau đây được coi là Hợp Đồng Kinh Tế.

A. Hợp đồng giữa pháp nhân với pháp nhân

B. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau

C. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể

D. Cả a,b,c đêu đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này