Theo điều 69 Luật GD điểm khác giữa Luật GD số 44/2009/QH12 quy định “viện nghiên cứu khoa học khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ có trách nhiệm kí hợp đồng với trường đại học để tổ chức đào tạo” còn trong Luật 2005 là khi được:

Theo điều 69 Luật GD điểm khác giữa Luật GD số 44/2009/QH12 quy định “viện nghiên cứu khoa học khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ có trách nhiệm kí hợp đồng với trường đại học để tổ chức đào tạo” còn trong Luật 2005 là khi được:

A. Nhà nước

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Chính phủ

D. Hiệu trưởng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site