Theo điều 72 Luật GD Nhà giáo có mấy nhiệm vụ?

Theo điều 72 Luật GD Nhà giáo có mấy nhiệm vụ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!