Theo điều 74 Luật GD điểm mới trong luật GD 2009 là “Khuyến khích việc mời nhà giáo, nhà khoa học trong nước, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đến giảng dạy tại các cơ sở GD theo chế độ. . . . . . . ”điền vào chỗ trống?

Theo điều 74 Luật GD điểm mới trong luật GD 2009 là “Khuyến khích việc mời nhà giáo, nhà khoa học trong nước, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đến giảng dạy tại các cơ sở GD theo chế độ. . . . . . . ”điền vào chỗ trống?

A. thuyết giảng

B. giảng dạy

C. thỉnh giảng

D. trợ giảng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này