Theo điều 78 trong Luật GD 2009 thì cơ sở GD thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo gồm?

Theo điều 78 trong Luật GD 2009 thì cơ sở GD thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo gồm?

A. Trường sư phạm

B. Cơ sở GD có khoa sư phạm

C. Cơ sở GD được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo

D. Cả 3 đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site