Theo điều 78 trong Luật GD thì Trường sư phạm được thành lập nhằm:

Theo điều 78 trong Luật GD thì Trường sư phạm được thành lập nhằm:

A. để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo

B. để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý GD

C. tuyển dụng nhà giáo

D. để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý GD

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site