Theo điều 80 luật GD. Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để:

Theo điều 80 luật GD. Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để:

A. Nâng cao trình độ

B. Chuẩn hóa nhà giáo

C. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

D. Nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:19 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site