Theo điều 86 luật GD thì người học có bao nhiêu quyền?

Theo điều 86 luật GD thì người học có bao nhiêu quyền?

A. 4

B. 6

C. 7

D. 9

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!