Theo điều 88 luật GD thì những hành vi người học không được làm là:

Theo điều 88 luật GD thì những hành vi người học không được làm là:

A. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở GD và người học khác

B. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở GD và nơi công cộng

C. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này