Theo điều 96 Luật GD thì Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức ở:

Theo điều 96 Luật GD thì Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức ở:

A. GD mầm non

B. GD phổ thông

C. Cả 2 đều sai

D. Cả 2 đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này