Theo điều 97 Luật GD thì Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

Theo điều 97 Luật GD thì Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

A. Động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp GD

B. Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh

C. Phối hợp với nhà trường giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp GD

D. Cả 3 đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này