Theo điều 98 Luật GD Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nân thành lập:

Theo điều 98 Luật GD Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nân thành lập:

A. Qũy khuyến học

B. Qũy bảo trợ giáo dục

C. Cả 2 đều sai

D. Cả 2 đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này