Theo Hiến pháp 1791 nước Pháp lựa chọn theo thể chế chính trị nào?

Theo Hiến pháp 1791 nước Pháp lựa chọn theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ chuyên chế

B. Quân chủ lập hiến

C. Cộng hòa tư sản

D. Chế độ cộng hòa

Hướng dẫn

Tháng 9-1791, Quốc hội lập hiến thông qua hiến pháp xác định thể chế quân chủ lập hiến cho nước Pháp.
Đáp án cần chọn là: B

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:41 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site