Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền công bố Hiến pháp, luật?

Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền công bố Hiến pháp, luật?

A. Chủ tịch Quốc hội

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Chủ tịch nước

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!