Theo Hiến pháp năm 2013, những ai sẽ có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân?

Theo Hiến pháp năm 2013, những ai sẽ có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân?

A. Tất cả công dân Việt Nam

B. Tất cả công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên

C. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này