Theo luật Bảo vệ môi trường 2014, ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường qui định?

Theo luật Bảo vệ môi trường 2014, ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường qui định?

A. Ký hiệu là QCĐP số thứ tự MT: năm ban hành

B. Ký hiệu là QCVN số thứ tự là MT: năm ban hành/BTNMT

C. Ký hiệu là TCVN số thứ tự MT: năm ban hành/BTNMT

D. Ký hiệu là QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site