Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, cải tạo, phục hồi môi trường bao gồm những hoạt động gì?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, cải tạo, phục hồi môi trường bao gồm những hoạt động gì?

A. Cải tại, phục hồi môi trường là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về gần với trạng thái môi trường tương tự ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

B. Cải tạo, phục hồi môi trường là hoạt động đưa môi trường, hẹ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về nguyên trạng thái môi trường ban đầu và phải có cam kết không vi phạm được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước phế duyệt và giám sát thực hiện

C. Cải tạo, phục hồi môi trường là hoạt động của tổ chức, cá nhân vi phạm đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực có môi trường bị tác động về bằng với trạng thái môi trường ban đầu nhằm phục vụ các mục đích có lợi cho con người

D. Cải tạo, phục hồi môi trường là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trường, phục vụ các mục đích có lợi cho con người

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site