Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Chất gây ô nhiễm môi trường được hiểu là gì?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Chất gây ô nhiễm môi trường được hiểu là gì?

A. v

B. Là bụi, khí thải của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thải ra quá tiêu chuẩn cho phép

C. Là chất hoặc yếu tố vật lý khi xuất hiện trong môi trường thì làm cho môi trường bị ô nhiễm

D.  Là khí thải, nước thải, vật thải của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thải ra

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site